Đại án Oceanbank: 3 khách hàng lớn bị tố nhận tiền tỷ là ai?

Ngày đăng : 05:11, 13/09/2017

Cựu tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Minh Thu khai đã chuyển hàng chục tỷ đồng để "chăm sóc" 3 khách hàng lớn.

Theo lao.dong