Bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19

Ngày đăng : 07:28, 24/10/2017

Sáng ngày 24-10 tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội 19) đã diễn ra phiên bế mạc, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa 19.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì phiên bế mạc.

2336 đại biểu cùng các đại biểu đặc biệt đã thông qua Báo cáo của Đại hội 18 và bầu Ban Chấp hành Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khoá 19.

Đại hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, trên cơ sở đó xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ảnh: Xinhua

Toàn cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19. Ảnh: Xinhua

Các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua bản sửa đổi của Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), theo đó đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa Xã hội với đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” trở thành một phần trong nguyên tắc chỉ đạo hoạt động của đảng.

Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương khoá 19 gồm 204 uỷ viên chính thức và 172 uỷ viên dự khuyết. Đại hội cũng tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương gồm 133 uỷ viên.

Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) tại lễ bế mạc Đại hội.

Ban chấp hành trung ương CPC khóa 19 sẽ chọn ra Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng bí thư trong phiên họp toàn thể đầu tiên vào sáng 25-10.

An Nhiên /Congannhandan