Những kết quả đáng ghi nhận vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới của VKSND tỉnh Quảng Ngãi

09/08/2017 09:32

(kiemsat.vn)
Trong 10 năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên quan tâm, chỉ đạo “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, coi đây là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Ngành.

Ảnh có tính minh họa, nguồn: Kiemsat.vn

Đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt bổ nhiệm cán bộ nữ đã được VKSND hai cấp quan tâm hơn trước, số lượng lãnh đạo nữ trong VKSND hai cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

Cơ quan đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn thi đua và vận động cán bộ nữ đăng ký thực hiện “Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Xác định “Gia đình là tế bào, là nền tảng của xã hội”, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đã phối hợp với Công đoàn VKSND tỉnh (Ban nữ công) thường xuyên tổ chức các buổi Tọa đàm nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ phụ nữ thay đổi cơ bản tâm lý “trọng nam, khinh nữ” trong việc chăm sóc con cái, các hành vi bạo hành với vợ và con gái trong gia đình, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ nữ của ngành Kiểm sát Quảng Ngãi chiếm một tỷ lệ tương đối lớn (chiếm tỷ lệ 50%), từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Toàn ngành hiện nay có 92 cán bộ nữ, trong đó: Trình độ thạc sỹ: 04, chiếm tỷ lệ 4,3%, Trình độ đại học: 84, chiếm tỷ lệ 91,3% (trong đó, ĐH Luật: 77, ĐH khác: 07); Trình độ cao đẳng: 02 chiếm tỷ lệ 2,2%; Trình độ trung cấp: 02 chiếm tỷ lệ 2,2%; Cao cấp lý luận chính trị: 13, chiếm tỷ lệ: 14,1%; Trung cấp lý luận chính trị: 02, chiếm tỷ lệ 2,2%. Đặc biệt, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo nữ cũng được quan tâm thường xuyên, hiện nay toàn Ngành có 11 nữ Kiểm sát viên trung cấp, chiếm tỷ lệ 26,8% trên tổng số KSVTC; có 25 nữ Kiểm sát viên sơ cấp, chiếm tỷ lệ 42,4% trên tổng số KSVSC; có 09 lãnh đạo nữ, chiếm tỷ lệ 17% trên tổng số cán bộ lãnh đạo quản lý toàn Ngành.

Công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức nữ, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý được Ban Cán sự Đảng quan tâm, cân nhắc: Khi tuyển dụng, bố trí, sắp xếp nữ cán bộ, Kiểm sát viên, Ban Cán sự Đảng chú trọng quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, điều kiện sinh sống để bố trí phù hợp, đảm bảo cán bộ nữ được yên tâm công tác và phát triển.

Cán bộ, công chức, Kiểm sát viên, người lao động nữ của Ngành được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị hoặc các hoạt động xã hội; được quan tâm, giới thiệu những cán bộ nữ ưu tú kết nạp vào Đảng, quy hoạch, bổ nhiệm vào những vị trí lãnh đạo, quản lý trong VKSND hai cấp hoặc cấp ủy đảng.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên nữ không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, từng bước trưởng thành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành trong tình hình mới.

Phạm Thị Kim Liên

VKSND tỉnh Quảng Ngãi

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang