Nhận diện 6 hành vi chạy chức, chạy quyền

30/09/2019 16:45

(kiemsat.vn)
Quy định 205 của Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và nhận diện 6 hành vi chống chạy chức, chạy quyền.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang