Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

21/06/2019 17:56

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 21/6, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong ngành KSND. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao; VKS quân sự các cấp; VKSND cấp tỉnh, cấp huyện làm công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự,…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm sát làm công tác này.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Có thể khẳng định, công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm mà Đảng và Nhà nước giao phó; kết quả trên đã được Ngành ghi nhận; cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của ngành KSND.

Cùng với những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải có biện pháp khắc phục. Để giải quyết vấn đề này, việc tổ chức hội nghị nhằm quán triệt đến lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trong toàn Ngành nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát, của Kiểm sát viên; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng  Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự VKSND tối cao phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Minh Thống, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) VKSND tối cao đã giới thiệu những nội dung mới của Luật Đặc xá năm 2018; hướng dẫn về kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện, kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ theo các quy định của pháp luật, hướng dẫn quy trình kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị Đặc xá,…

Toàn ngành KSND tiếp tục đổi mới tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

(Kiemsat.vn) - Năm 2018, toàn ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Trong đó, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; triển khai thực hiện nghiêm các đạo luật mới về tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh. 

Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền

(Kiemsat.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Tạp chí Kiểm sát sáng nay (24/01).
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang