Đẩy mạnh phòng chống ma túy trong ngành KSND

28/02/2017 04:19

(kiemsat.vn)
Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy, ngày 24/02, VKSNDTC có công văn số 550/VKSTC yêu cầu các đơn vị trong ngành KSND quán triệt, triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau:

– VKSND cấp dưới tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính quyền, đoàn thể tại địa phương nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; hiệu lực quản lý, điều hành của cơ quan chính quyền các cấp; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy với các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống tội phạm tại địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng đồng đều công tác phát triển kinh tế với việc phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma túy.

– Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát phòng, chống ma túy nhằm đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn các nhóm tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; quản lý và nắm chắc các diễn biến, tình hình vi phạm, tội phạm về ma túy (các phương thức, thủ đoạn, chủng loại ma túy mới để kịp tổng hợp đề nghị bổ sung các chất ma túy và tiền chất mới vào Nghị định của Chính phủ), kịp thời báo cáo số liệu (thống kê cụ thể số liệu phát sinh tăng, giảm) về tội phạm ma túy, số người nghiện ma túy theo từng kỳ về VKSND tối cao (văn phòng, cục 2 và vụ 4) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo.

– VKSND cấp dưới tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan nắm, tổng hợp tình hình người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá trên địa bàn để báo cáo và đề xuất hướng giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp dưới quán triệt đến toàn thể cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị; đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy. Cùng với các cơ quan Báo, Tạp chí của Ngành tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức đổi mới phương thức, cách thức tuyên truyền nhằm đáp ứng mục đích tuyên truyền là giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tác hại, hậu quả nghiêm trọng do ma túy gây ra, trong đó cần chủ động phối hợp thực hiện việc tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn, vì đối tượng học sinh, sinh viên chính là nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

– VKSND cấp dưới tích cực phối hợp với cơ quan Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, quản lý thị trường… tăng cường công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, kiểm soát tiền chất, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, liên tục mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. VKSND tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời và xử lý nghiêm minh những đối tượng cầm đầu theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và cơ quan hữu quan hoàn thiện các văn bản pháp luật về ma túy đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và việc hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục chuyển Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Anh Nga (giới thiệu)

Cán bộ Kiểm sát cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp để vượt qua mọi cám dỗ

(Kiemsat.vn) - Tôi cũng thường nói với anh em rằng, cuộc đời hoạt động của tôi cũng chỉ có hai gạch đầu dòng là Viện kiểm sát và Văn phòng Trung ương Đảng, không có gạch đầu dòng thứ ba. Với ngành Kiểm sát, tôi coi là cội nguồn của cuộc đời làm việc của tôi, được ngành đào tạo, dìu dắt từ lúc chập chững vào ngành, vào đời.

Ngành KSND tích cực hưởng ứng tháng hành động về phòng, chống ma túy

(Kiemsat.vn) - Ban chỉ đạo ngành KSND về các chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hướng dẫn, chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2017, đặc biệt là công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tác hại của ma túy.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang