Đẩy mạnh công tác thanh tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân

16/08/2019 10:31

(kiemsat.vn)
Ngày 15/8/2019, tại trụ sở VKSND tối cao diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra năm 2019 khu vực miền Bắc. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; tập thể lãnh đạo và công chức Thanh tra VKSND tối cao; công chức làm công tác thanh tra VKSND cấp cao tại Hà Nội cùng các đồng chí Chánh thanh tra, công chức làm công tác thanh tra VKSND cấp tỉnh khu vực miền Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý nghiệp vụ thanh tra, những tính năng ưu việt của hệ thống trong việc: Quản lý thông báo, chỉ đạo, báo cáo; quản lý đơn thư, phản ánh; quản lý thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quy chế dân chủ, kỷ luật nội vụ; quản lý văn bản nội bộ, quản lý công việc khác; tổng hợp thống kê, báo cáo…    

Đồng chí Phạm Duy Hải, quyền Chánh Thanh tra VKSND tối cao phát biểu

Tại Hội nghị, Thanh tra VKSND tối cao đã giới thiệu những nội dung cơ bản, mới của Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao;  gồm quy định về: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra VKSND các cấp; hoạt động thanh tra; hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động phòng, chống tham nhũng trong nội bộ; thực hiện kết luận thanh tra, kết luận nội dung tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại; quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra; việc bảo đảm hoạt động của thanh tra...   

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết, trong thời gian qua, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao luôn quan tâm đến công tác thanh tra trong ngành KSND, Thanh tra VKSND đã được kiện toàn về tổ chức và hoạt động, Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã có quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra VKSND.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu, quá trình thanh tra cũng như hoạt động của Thanh tra VKSND phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật và của VKSND. Trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, cán bộ làm công tác thanh tra phải là những người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức toàn diện, phải có tâm và có tầm; mỗi cán bộ làm công tác thanh tra phải luôn nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang