Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ

30/05/2017 02:40

Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ nhằm thảo luận, cho ý kiến về “Dự thảo báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới và Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương”.

chu tich nuoc chu tri phien hop cua ban chi dao cai cach tu phap tu hinh 1 Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, từ khi được thành lập đến nay, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, quan hệ công tác và chính sách cán bộ của Ban chỉ đạo từng bước được bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hơn; đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo. Cơ quan Thường trực, giúp việc của Ban Chỉ đạo được kiện toàn, bổ sung theo hướng tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách, bảo đảm tính chuyên sâu, chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, giúp việc.

2 nhiệm kỳ trước, từ 2001-2006 và 2006-2011, cơ quan Thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo là Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Đầu nhiệm kỳ 2011-2016, Bộ Chính trị cho phép Ban Chỉ đạo được thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách là Văn phòng Ban Chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và cán bộ, công chức văn phòng được quy định rõ ràng, cụ thể hơn.

Tại hội nghị, đa số ý kiến đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tiếp tục giữ nguyên mô hình tổ chức của Văn phòng Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký như hiện nay. Vì nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất nặng nề. Nếu giải thể, hoặc sáp nhập với đơn vị khác sẽ mất thời gian sắp xếp lại tổ chức, cán bộ, ảnh hưởng đến tham mưu, giúp việc, khó có thể giúp Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, dự thảo Báo cáo tổng kết và dự thảo Kế hoạch đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo. Về báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới, Chủ tịch nước cho rằng, cải cách tư pháp là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cần phải nhận thức đúng đắn về mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và có quyết tâm cao; Đồng thời phải tiến hành đồng bộ với việc đổi mới hệ thống chính trị, cải cách lập pháp và cải cách hành chính; có lộ trình hợp lý, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.

Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương, Chủ tịch nước cho biết, đây là nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình làm việc năm 2017 của Ban Chỉ đạo. Vì vậy, trước khi triển khai cần được chuẩn bị kỹ về nội dung kiểm tra và thông báo cho các địa phương chuẩn bị nội dung báo cáo để đạt hiệu quả cao nhất../.

Theo v.o.v

Tuyên bố chung Việt Nam-Belarus

Ngày 27/6, tại Cung Độc lập ở thủ đô Minsk, sau cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Belarus, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung giữa hai nhà lãnh đạo.

Chủ tịch nước tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain

Chiều 1/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thượng nghị sĩ John McCain cùng các thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang