Bộ GD&ĐT: Nghiêm cấm giáo viên cắt xén chương trình dạy

09/02/2017 03:01

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục phải chú trọng công tác giáo dục đạo đức, ý thức, trách nhiệm với xã hội… đặc biệt, hoàn thành chương trình lớp 12 và nghiêm cấm việc cắt xén chương trình dạy.

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại văn bản số 322/BGDĐT-GDTrH về tổ chức dạy học trong học kỳ II và ôn thi THPT Quốc gia năm 2017, ngày 09/02.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục) tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh trung học và học viên giáo dục thường xuyên (gọi chung là học sinh);

Các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình lớp 12 phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình;

Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học… để phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học, kỹ năng thực hành vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các giáo viên hoàn thành chương trình lớp 12 và nghiêm cấm cắt xén chương trình dạy. Ảnh:Internet.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh việc kiểm tra, đánh giá, tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ để đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tố chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Qua đó, thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập.

Loan Bảo

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang