Bệnh viện Mắt Thanh Hóa: Xứng đáng là địa chỉ tin cậy - Nơi thắp sáng niềm tin, hy vọng của người dân

04/06/2019 15:49

(kiemsat.vn)
Bệnh viện Mắt Thanh Hóa: Xứng đáng là địa chỉ tin cậy - Nơi thắp sáng niềm tin, hy vọng của người dân

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang