Xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý

14/09/2017 03:17

(kiemsat.vn)
UBND xã tập trung chỉ đạo các ban, ngành và các thôn tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã đạt được một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội.

Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 25 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 45% so với kế hoạch năm, giảm 3 tỷ đồng so cùng kỳ, trong đó: Nông nghiệp, thuỷ sản đạt 7 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 30%, do giá gia súc, gia cầm xuống thấp; Tiểu thủ công nghiệp khai thác, chế biến 13 tỷ đồng, tăng 3 tỷ đồng so cùng kỳ, tỷ lệ 3%; dịch vụ, thương mại 5 tỷ đồng, đạt so cùng kỳ.

Xã Xuân Cẩm - Hiệp Hòa- Bắc Giang: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý

Trụ sở UBND xã Xuân Cẩm khang trang sạch đẹp

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì, giá trị đạt 5 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ. Giá hàng hoá vật tư phục vụ sản xuất tăng mạnh, hàng hoá đầu ra sản phẩm lưu thông chậm, giá cả thấp, các dịch vụ xã hội phát triển chậm; không xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ để đẩy giá lên cao gây bất ổn thị trường.

Hội đồng nhân dân xã Xuân Cẩm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 3

Hội đồng nhân dân xã Xuân Cẩm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, kỳ họp thứ 3

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 525 ha, đạt 100% kế hoạch vụ chiêm xuân; trong đó diện tích gieo cấy là 425 ha; cây màu các loại và ao hồ 100 ha. Tập trung chăm sóc cây trồng vụ chiêm xuân, đẩy mạnh việc đưa các giống lúa mới đưa vào sản xuất, diện tích lúa lai và lúa chất lượng vụ chiêm là 332 ha, đạt 75,3% diện tích, vợt 20% so với cùng kỳ, trong đó diện tích cánh đồng mẫu lớn ở thôn Cẩm Hoàng là 40 ha, tỷ lệ 9%, năng suất ước đạt 65 tạ/ha, năng xuất đạt so với cùng kỳ năm 2016; diện tích giống lúa thuần 109 ha, năng xuất 58 tạ/ha.

Trong sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tập trung vào việc phát triển các mô hình kinh tế gia trại, đến nay toàn xã duy trì các mô hình được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong đó có một số mô hình kinh tế gia trại chăn nuôi lợn và vịt hiện tại đang khó khăn, thua lỗ vì giá xuống thấp.

Tích cực ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình giống lúa lai có năng xuất cao đưa vào sản xuất như Thiên Ưu, PC15, TBR 225 ….; phối hợp với các cơ quan có liên quan trên huyện triển khai được 09 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 540 lượt người tham dự. Tổ chức 01 hội nghị Hội thảo đầu bờ ở thôn Cẩm Xuyên có trên 250 người tham dự.

Về sự nghiệp giáo dục, chỉ đạo các trường tiến hành rà soát, đánh giá kết quả nhiệm vụ năm học 2016-2017. Công khai về chất lượng giáo dục; các điều kiện phục vụ dạy và học; công tác thu, chi tài chính được công khai bằng các biểu mẫu tại Phòng họp của nhà trường.

Tuyên truyền về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhiệm kỳ 2016-2020; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và các phong trào thi đua yêu nước ở các thôn, đơn vị, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm nhất là dịch  cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, công tác cải cách hành chính, tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động. Phản ánh công tác đảm bảo ATGT, phổ biến những quy định của pháp luật và đảm bảo trật tự ATGT.

Mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ XXIV với các chương trình kinh tế xã hội trọng tâm và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 đã xác định mục tiêu, bước đi cụ thể cho từng năm của giai đoạn, đồng thời Đảng ủy đã chỉ đạo, tổ chức kế hoạch cho từng chương trình cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Đây là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020.

Hạ tầng kinh tế xã hội của xã, nhất là hệ thống giao thông đã được cải thiện đáng kể tạo điều kiện để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân..

Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững chắc, cải cách hành chính được tăng cường tạo mối quan hệ thân thiện giữa nhân dân, đảng viên và cán bộ, công chức nhà nước.

Tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2017 dự báo có thể phải đối mặt với nguy cơ lạm pháp tăng cao, giá cả giống, vốn, vật nuôi cây trồng cũng như vật tư nông nghiệp nhiều biến động làm cho sản xuất và đời sống của nhân dân gặp những khó khăn nhất định, ảnh hưởng bất thường của thời tiết, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn đe doạ sự phát triển của sản xuất nông nghiệp.

Căn cứ kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, UBND xã tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 đã đề ra sau:

– Giá trị sản kinh tế xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) là 39 tỷ đồng.

– Sản lượng lương thực có hạt đạt 5.950 tấn.

– Chăn nuôi: Tổng đàn trâu, đàn bò 2.270 con, đàn lợn 6.200 con, đàn gia cầm 22.000 con.

– Thu ngân sách: trên  6,1 tỷ đồng.

– Dân số: mức giảm tỷ lệ sinh 0,2%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,5%.

– Giáo dục, đào tạo: Nâng cao chất lượng giáo dục, củng cố phổ cập giáo dục tiểu học và THCS và Tiểu học; duy trì trường Mầm non số 1, số 2 và Tiểu học, chuẩn Quốc gia mức độ 1; Tập trung nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo tỷ lệ kiên cố hoá trường lớp học 80%.

– Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 15%.

– Tập trung đầu tư cơ sở vật chất duy trì Trạm y tế xã chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

– Lao động, việc làm: Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, trong đó đào tạo nghề giải quyết việc làm mới cho 150 người, trong đó lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 5-8 người.

– Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới theo điều tra khoảng 6,7%.

– Tỷ lệ thôn, làng đạt tiêu chuẩn văn hoá 80%, Tỷ lệ cơ quan đạt cơ quan văn hóa 100%, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá từ 82% trở lên..

– Tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh tối thiểu là 90%.

– Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; chính vì vậy nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề và sẽ có nhiều khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi các cấp, các ngành phải bám sát tình hình, tập trung cao độ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn ở địa phương; xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2017.

PV

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang