Trao đổi về vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Điều 194 BLTTDS năm 2015

06/01/2017 09:02

Sau khi nghiên cứu bài viết: “Vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Điều 194 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015” của tác giả Khánh Vi, đăng trên Kiemsat.vn ngày 19/12/2016, chúng tôi xin có một số ý kiến cùng trao đổi như sau:

Theo khoản 4 Điều 194 BLTTDS năm 2015 quy định thì:“Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc trả lại đơn khởi kiện, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát và đương sự có khiếu nại tại phiên họp, Thẩm phán phải ra một trong các quyết định sau đây:

  1. a) Giữ nguyên việc trả lại đơn khởi kiện và thông báo cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp;
  2. b) Nhận lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo để tiến hành việc thụ lý vụ án”.

Trong khi đó theo nội dung vụ việc tác giả nêu, đương sự xin rút lại đơn khiếu nại, nếu không có kiến nghị từ phía Viện kiểm sát thì khó có thể áp dụng quy định về giải quyết khiếu nại, kiến nghị trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 194 BLTTDS năm 2015 để đưa ra quyết định giải quyết.

Vấn đề này chúng tôi nghĩ rằng, có thể xảy ra phổ biến trên thực tế, bởi người khiếu nại có quyền rút đơn khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại phải đình chỉ việc giải quyết đơn khiếu nại và thông báo lại bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đó.

Do vậy, để giải quyết vấn đề này, theo chúng tôi, cần có hướng nhất thống nhất, mang tính bao quát hơn về các trường hợp đương sự rút đơn khiếu nại trước hoặc tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại; phù hợp với các quy định của pháp luật về giải quyết kiếu nại./.

Trương Thế Nguyễn/  Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng

Những trường hợp không được quyền khởi kiện

(Kiemsat.vn) - Người khởi kiện không có quyền khởi kiện khi không nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính mình hoặc cho cơ quan, cá nhân mà mình làm đại diện...

Hướng dẫn về quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án dân sự

(Kiemsat.vn) - Từ ngày 01/01/2012, khi Tòa án trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết mà đương sự có yêu cầu khởi kiện lại vụ án đó thì Tòa án xem xét, thụ lý vụ án theo thủ tục chung.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang