Tăng cường tính thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học

10/01/2017 03:11

(kiemsat.vn)
– Ngày 10/01/2017 đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Vụ pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14).

Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Vụ 14 đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2016. Cụ thể: Tham mưu, giúp lãnh đạo VKSNDTC tổ chức triển khai thi hành hiệu quả 07 đạo luật về tư pháp trong ngành KSND, hoàn thành Chương trình công tác cải cách tư pháp của Ngành KSND giai đoạn 2016-2021; chủ trì phối hợp xây dựng chương trình trọng tâm công tác của Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV; tổ chức thẩm định các quy chế, quy định về nghiệp vụ của Ngành; bên cạnh đó, đơn vị cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến tuyên truyền về 07 đạo luật mới như phối hợp tổ chức cuộc thi Chúng tôi là Kiểm sát viên, xây dựng nội dung và phát hành 07 cuốn sách giới thiệu những nội dung mới của 07 đạo luật…

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 14
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Vụ 14

Đặc biệt đơn vị đã giúp Lãnh đạo VKSNDTC chủ trì xây dựng 02 Thông tư liên tịch hướng dẫn về quan hệ phối hợp giữa VKSNDTC và TANDTC về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC chỉ đạo Vụ 14 trong năm 2017 triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác năm đã đề ra; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu của cả tập thể và trách nhiệm cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tham mưu có chất lượng và kịp thời để lãnh đạo Viện tham gia ý kiến với các cơ quan hữu quan về nội dung của các dự án luật, pháp lệnh; đổi mới công tác quản lý khoa học, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, nghiêm thu chuyên đề nghiệp vụ… Ngoài ra, hiện nay đơn vị đa phần là cán bộ trẻ, nên cần phải nâng cao tinh thần học hỏi, nghiên cứu pháp luật, khoa học và phát huy sức trẻ, sáng tạo trong công việc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần phải có những giải pháp cụ thể như: Tăng cường tính thực tiễn trong công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, VKS QS TW, các VKS cấp dưới trong thực hiện công tác xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học…

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang