Vướng mắc trong áp dụng văn bản xử lý hành vi xâm phạm sở hữu liên tục, kế tiếp nhau 

05/10/2018 11:08
(Kiemsat.vn) - Việc xác định áp dụng văn bản nào để xử lý hành vi xâm phạm sở hữu được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian khi chưa có hướng dẫn BLHS năm 2015 còn có ý kiến khác nhau.

Giải pháp hạn chế mức độ ẩn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Kiemsat.vn) - Tội phạm ẩn không chỉ là vấn đề thống kê tội phạm, mà còn có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Nghiên cứu

Tha tù trước thời hạn có điều kiện và rút ngắn thời gian thử thách

(Kiemsat.vn) - Tha tù trước thời hạn là một chế định mới của BLHS năm 2015, chuyển từ chấp hành án tại các cơ sở giam giữ sang chấp hành tại nơi cư trú. Cùng với đó, mỗi năm, người được tha tù trước thời hạn có thể được rút ngắn thời gian thử thách 01 lần từ 03 tháng đến 02 năm khi có đủ các điều kiện.
Nghiên cứu

Quy định có lợi của BLHS 2015 với tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

(Kiemsat.vn) - Về áp dụng quy định có lợi cho bị can, bị cáo đối với tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật Hình sự 2015 vẫn còn có cách hiểu, áp dụng chưa thống nhất. Vụ án được nêu trong bài là một ví dụ.
Nghiên cứu

Những thay đổi của nhóm tội xâm phạm tình dục theo BLHS năm 2015

(Kiemsat.vn) - Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi, bổ sung trong từng điều luật đối với nhóm các tội xâm phạm tình dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Bài viết giới thiệu những điểm mới nổi bật và những thay đổi cụ thể trong từng điều luật của nhóm tội này.
Nghiên cứu

Những quy định mới đối với người dưới 18 tuổi phạm tội áp dụng từ 01/01/2018

05/01/2018 09:20
(Kiemsat.vn) - So với Bộ luật hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự trước đây; các quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội kể từ 01/01/2018 có những thay đổi đáng kể.
Nghiên cứu

Điểm mới của các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo BLHS 2015

18/12/2017 03:42
(Kiemsat.vn) - BLHS 2015 đã có một bước tiến trong kỹ thuật lập pháp đối với việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Nhà nước và pháp luật

Điểm mới của BLHS 2015 đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

05/10/2017 03:38
(Kiemsat.vn) – Đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 (BLHS 2015) quy định mở rộng khách thể, đối tượng; bổ sung những chủ thể mới và tội danh mới; sửa đổi chế tài theo hướng tăng mức hình phạt lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân đối với các chủ thể là người tiến hành tố tụng.
Nghiên cứu

Chế tài áp dụng đối với pháp nhân phạm tội trong BLHS 2015

29/09/2017 08:42
(Kiemsat.vn) - Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 31 tội danh được liệt kê cụ thể tại Điều 76 của BLHS (chiếm tỷ lệ 9,87%). Các tội danh này đều thuộc nhóm tội phạm về kinh tế và nhóm tội phạm về môi trường.
Bạn cần biết

VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thi hành BLHS 2015

15/08/2017 02:39
(Kiemsat.vn) – Ngày 09/8/2017, VKSNDTC đã ban hành công văn số 3010/ VKSTC-V14 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS 2015.
Tin kiểm sát

Những tội danh nào bị bãi bỏ trong BLHS 2015 (sửa đổi)

10/08/2017 04:00
(Kiemsat.vn) - Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bãi bỏ 11 tội danh của Bộ luật Hình sự 1999 (vì đã bổ sung hành vi vào các tội khác).
Bạn cần biết

152 quy định có lợi cho bị can, bị cáo trong BLHS 2015

12/09/2016 08:37
Bộ luật hình sự năm 2015 do gặp phải những thiếu sót về mặt kỹ thuật nên chưa có hiệu lực thi hành đã bị hoãn cho đến khi hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết 144/2016/QH13.
Bạn cần biết
lên đầu trang