Không để chung vật liệu nổ quân dụng với vũ khí, công cụ hỗ trợ và đạn cùng kho

15/06/2018 09:47
(Kiemsat.vn) - Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
Bạn cần biết

Từ ngày 01/7/2018: Công an xã được trang bị súng, công cụ hỗ trợ

13/06/2018 13:41
(Kiemsat.vn) - Đó là điểm nổi bật trong Thông tư 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
Bạn cần biết
lên đầu trang