Giải pháp bảo đảm quyền bào chữa cho người bị buộc tội tại địa bàn miền núi, hải đảo

16/04/2018 09:50
(Kiemsat.vn) - Quyền bào chữa là một quyền quan trọng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự, là phương tiện pháp lý để chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Nghiên cứu

Quyền bào chữa của người bị buộc tội theo BLTTHS năm 2015

13/04/2017 09:34
(Kiemsat.vn) - BLTTHS năm 2015 bổ sung người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt cũng có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình; mở rộng diện người bào chữa để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội.
Nhà nước và pháp luật

Quy định mới về quyền bào chữa của người dưới 18 tuổi bị buộc tội

22/08/2016 02:30
(Kiemsat.vn) - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (Điều 422) đã bổ sung quy định khẳng định quyền bào chữa của người dưới 18 tuổi bị buộc tội.
Bạn cần biết

Quyền bào chữa của người bị buộc tội trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

21/07/2016 11:33
(Kiemsat.vn) - Quyền bào chữa là một trong những quyền quan trọng của công dân khi tham gia tố tụng và luôn được đề cập trong các đạo luật của mỗi quốc gia. Ở nước ta, nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa là nguyên tắc Hiến định, đồng thời là nguyên tắc đặc thù của tố tụng hình sự. Việc ghi nhận và thực hiện nguyên tắc này góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội, giúp Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án giải quyết vụ án khách quan, toàn diện và chính xác. Dưới đây
Bạn cần biết
lên đầu trang