Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình

17/05/2018 14:23
(Kiemsat.vn) - Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Chúng tôi là kiểm sát viên

Phê bình công khai người vi phạm Quy tắc ứng xử: Sai hay Đúng? Nên hay Không nên?

29/03/2017 10:15
(Kiemsat.vn) – “Phê bình công khai trên phương tiện thông tin đại chúng” là một biện pháp sẽ được áp dụng đối với những người vi phạm Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Dưới góc độ quyền nhân thân, việc áp dụng hình thức kỷ luật này có đúng hay sai?
Kinh tế - Xã hội

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

12/12/2016 09:44
(Chinhphu.vn) - Chiều 12/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Hội đồng có 31 thành viên do ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, làm Chủ tịch.
Thời sự
lên đầu trang