Tình người khiếu tố

27/03/2018 08:29
(Kiemsat.vn) - Bài thơ thật hay dành tặng cho người cán bộ kiểm sát làm công tác khiếu tố.
Chúng tôi là kiểm sát viên

Lời khuyên theo cùng năm tháng

12/02/2018 10:34
(Kiemsat.vn) - Là người học văn học nên ngày tôi cầm tờ quyết định về công tác tại VKSND huyện Phú Lộc, tỉnh Bình Trị Thiên tôi nghĩ rằng mình đang dấn thân vào làm cái nghề mà "không thiện chút nào": Bắt bớ, giam cầm, tù tội... Nhưng nghĩ là một việc mà thực tế lại là một việc khác.
Chúng tôi là kiểm sát viên

Hướng dẫn công tác kiểm sát khiếu tố năm 2017

09/01/2017 03:37
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo VKSND các cấp trong việc nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, Vụ 12 VKSNDTC đã có Hướng dẫn số 01 ngày 04/01/2017 về công tác này.
Nghiên cứu
lên đầu trang