05 trường hợp được cung cấp miễn phí hóa đơn điện tử

18/09/2018 07:35
(Kiemsat.vn) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 01/11/2018.
Bạn cần biết

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử

14/09/2018 08:47
(Kiemsat.vn) - Người bán hàng không phân biệt giá trị từng lần bán, bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử theo chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế giao cho khách.
Bạn cần biết

Từ 01/01/2018, các doanh nghiệp, tổ chức không được tự đặt in hóa đơn?

03/08/2017 09:22
(Kiemsat.vn)- Đây là nội dung đề xuất của Bộ Tài chính trong Dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế Nghị định 51/2010 và Nghị định 04/2014.
Luật & Cuộc sống
lên đầu trang