Nhiều chính sách hỗ trợ với người cai nghiện ma túy tự nguyện

24/05/2018 13:59
(Kiemsat.vn) - Đó là nội dung chính được đề cập đến trong Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung chế độ cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2018.
Bạn cần biết

Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân: Dừng đào tạo hệ dân sự

12/03/2018 19:49
(Kiemsat.vn) - Đó là thông tin mới nhất trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra ngày 11/3 tại Hà Nội.
Bạn cần biết

Bình luận những điểm mới của phần chung Bộ luật dân sự năm 2015

21/12/2017 03:31
(Kiemsat.vn) - Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 chứa đựng nhiều tư tưởng mới và tiến bộ; trong đó, Phần Quy định chung với tính chất là phần nền tảng, được xây dựng trên một tư duy mới, phù hợp với việc đổi mới hệ thống pháp luật phù hợp với thông lệ quốc tế.
Nghiên cứu

Năm 2017: Học viện An ninh tuyển sinh hệ dân sự

02/04/2017 08:59
(Kiemsat.vn) - Năm 2017, Học viện An ninh tuyển 200 chỉ tiêu hệ dân sự cho ngành Luật, ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin; theo đó, trường sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.
Bạn cần biết

Áp dụng tập quán quốc tế đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

17/01/2017 09:47
(Kiemsat.vn) - Đó là điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 trong xác định nguồn luật áp dụng để giải quyết quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, nếu các bên lựa chọn.
Bạn cần biết
lên đầu trang