Bỏ kiểm tra chuyên ngành với 12 loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

24/08/2018 15:03
(Kiemsat.vn) - Thông tin trên được nêu tại Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
Bạn cần biết

Cấm mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang, quân dụng ngành Công an

24/07/2018 11:26
(Kiemsat.vn) - Đó là nội dung trong Công điện số 05/CĐ-BCA về tăng cường đấu tranh, xử lý hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ được Bộ Công an ban hành ngày 23/7/2018.
Bạn cần biết

Không để chung vật liệu nổ quân dụng với vũ khí, công cụ hỗ trợ và đạn cùng kho

15/06/2018 09:47
(Kiemsat.vn) - Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
Bạn cần biết

Từ ngày 01/7/2018: Công an xã được trang bị súng, công cụ hỗ trợ

13/06/2018 13:41
(Kiemsat.vn) - Đó là điểm nổi bật trong Thông tư 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
Bạn cần biết

Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

25/05/2018 13:59
(Kiemsat.vn) - Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Bạn cần biết
lên đầu trang