Thông tin bí mật cá nhân, gia đình trong bản án có được công bố trên mạng không?

19/11/2018 08:21
(Kiemsat.vn) - Tôi được biết có quy định về việc công bố bản án trên Cổng thông điện tử của Tòa án. Xin Kiemsat.vn cho biết những thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, gia đình có được công bố trên mạng cùng bản án hình sự không?
Tư vấn

Tràn lan tình trạng mua bán thông tin cá nhân

09/10/2018 15:59
(Kiemsat.vn) - Tình trạng mua bán thông tin cá nhân đã diễn ra tràn lan từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng này đến nay vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi.
Luật & Cuộc sống

Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

23/05/2018 16:47
(Kiemsat.vn) - Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình không những được ghi nhận trong các Công ước quốc tế về quyền con người, mà mỗi quốc gia thành viên đều phải tuân thủ thực hiện những nguyên tắc cơ bản trong việc bảo vệ quyền con người tại quốc gia thành viên.
Nghiên cứu

Phải bảo vệ bí mật cá nhân của người được giám sát, giáo dục

23/03/2018 09:07
(Kiemsat.vn) - Đây là một nguyên tắc được quy định tại Nghị định số 37/2018/NĐ-CP, ngày 10/3/2018 của Chính phủ, ban hành quy định chi tiết việc thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.
Bạn cần biết
lên đầu trang