Giải pháp bảo đảm quyền bào chữa cho người bị buộc tội tại địa bàn miền núi, hải đảo

16/04/2018 09:50
(Kiemsat.vn) - Quyền bào chữa là một quyền quan trọng của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự, là phương tiện pháp lý để chủ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Nghiên cứu

Bào chữa viên nhân dân là ai?

23/06/2017 07:32
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi có thấy nhắc đến khái niệm Bào chữa viên nhân dân, vậy tôi muốn hỏi họ là ai, thuộc tổ chức, đơn vị nào?
Tư vấn pháp luật
lên đầu trang