Quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

25/05/2018 13:59
(Kiemsat.vn) - Ngày 16/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Bạn cần biết

Tìm hiểu tội phạm về tham nhũng, chức vụ của BLHS Trung Quốc

10/01/2018 10:20
(Kiemsat.vn) - Bài viết giới thiệu cùng bạn đọc về trách nhiệm hình sự của đơn vị (pháp nhân) phạm tội trong các tội phạm tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) Trung Quốc.
Nghiên cứu

Nguyên tắc giải quyết vụ, việc dân sự trong trường hợp chưa có điều luật để áp dụng

18/08/2016 02:03
(Kiemsat.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, với ý nghĩa và giá trị đã được thừa nhận của tập quán, tương tự pháp luật, án lệ theo kinh nghiệm quốc tế thì việc cho phép áp dụng chúng là phương thức hiệu quả để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, thương mại, đặc biệt là những tranh chấp có yếu tố nước ngoài, bảo đảm việc áp dụng pháp luật thống nhất trong xét xử, tạo lập tính ổn định, minh bạch và tiên liệu được trong các phán quyết của Tòa án.
Bạn cần biết
lên đầu trang