Quyết định đưa vụ án ra xét xử có phải ghi rõ điều, khoản áp dụng tội danh nặng hơn không?

21/04/2017 11:14

(kiemsat.vn)
Điều 196  BLTTHS năm 2003 về giới hạn của việc xét xử quy định Tòa án có quyền xét xử khoản khác nặng hơn với khoản mà VKS đã truy tố trong cùng một điều luật.

bộ luật Quyết định đưa vụ án ra xét xử có phải ghi rõ điều, khoản áp dụng tội danh nặng hơn tội VKS truy tố không?tố tụng hình sự

Vậy thì trong quyết định đưa vụ án ra xét xử có phải ghi rõ khoản nặng hơn mà Tòa án sẽ xét xử không? Nếu không ghi rõ thì có bị xem là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng vì ảnh hưởng đến quyền bào chữa của bị cáo không?

Vấn đề trên đã được giải đáp tại văn bản số 01/2017/GD-TANDTC  ngày 07/4/2017 của TANDTC, cụ thể như sau:

Đối với trường hợp nêu trên, Tòa án xét xử trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết. Nếu Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về khoản nặng hơn. Trong trường hợp này, Quyết định đưa vụ án ra xét xử phải ghi rõ tội danh, điều, khoản của Bộ luật Hình sự mà Viện kiểm sát truy tố và điều, khoản của BLHS mà Tòa án sẽ xét xử để bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo; nếu Quyết định đưa vụ án ra xét xử không ghi rõ tội danh, điều, khoản của BLHS mà Viện kiểm sát truy tố và điều, khoản của BLHS mà Tòa án sẽ xét xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Cần lưu ý thêm, theo quy định tại Điều 298 BLHS năm 2015 thì “Trường hợp thấy cần xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết; nếu Viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó.” Do đó, khi BLTTHS năm 2015 có hiệu lực thi hành thì trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử Tòa án phải ghi rõ tội danh, điều, khoản của BLHS mà Viện kiểm sát truy tố và tội danh, điều, khoản của BLHS mà Tòa án sẽ xét xử.

Ngân Hà

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang