Người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam trong trường hợp nào?

20/04/2017 02:51

(kiemsat.vn)
– Hiện nay, nhu cầu mua nhà của người nước ngoài sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam tăng cao. Tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp nhất định pháp luật cho phép thì người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam.

Người nước ngoài được mua nhà tại Việt Nam trong trường hợp nào?

Ảnh có tính minh họa (Nguồn Internet)

Theo quy định tại Điều 159 và Điều 160 Luật nhà ở năm 2014 thì người nước ngoài muốn mua nhà ở tại Việt Nam phải thuộc đối tượng được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật. Những đối tượng này sẽ được sở hữu nhà thông qua các hình thức: mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Bên cạnh đó,  Khoản 1, Điều 75 và Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở nêu rõ:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này”.

Căn cứ vào những quy định nêu trên thì người nước ngoài không có quyền mua căn hộ từ cá nhân là người Việt Nam mà chỉ được mua nhà ở của chủ đầu tư dự án nhà ở mà dự án đó không thuộc khu vực bảo đảm an ninh, quốc phòng hoặc mua lại nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Ánh Phượng

Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

Do sơ suất, tôi đã làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vậy tôi có thể xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không và thủ tục xin cấp lại được thực hiện như thế nào?

Thời hạn cấp “sổ đỏ” không được quá 15 ngày

(Kiemsat.vn) - Từ ngày 03/3/2017, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” và quyền sở hữu với tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng được rút ngắn lại với thời hạn tối đa là 15 ngày.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang