Điểm mới về thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm

13/05/2018 09:02
(Kiemsat.vn) – Bộ luật Tố tụng dân sự đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm, từ thủ tục khởi kiện, phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải...

Bàn về thực nghiệm điều tra theo quy định của BLTTHS năm 2015

(Kiemsat.vn) - Thực nghiệm điều tra là biện pháp điều tra được tiến hành thông qua các hoạt động thí nghiệm, thực nghiệm đặc biệt trong điều kiện tương tự như điều kiện mà hành vi, sự việc, hiện tượng cần kiểm tra, xác minh đã diễn ra trước đây để có cơ sở khách quan kết luận về hành vi, sự việc, hiện tượng đó phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự.
Nhà nước và pháp luật

Xóa án tích theo Bộ luật hình sự năm 2015

(Kiemsat.vn) - Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung cơ bản chế định xóa án tích cho người bị kết án theo hướng mở rộng đối tượng được xóa án tích hoặc được coi là chưa có án tích; nhân đạo, khoan hồng đối với người bị kết án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người bị kết án tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định để làm ăn, sinh sống.
Nhà nước và pháp luật

Điểm mới của các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo BLHS 2015

(Kiemsat.vn) - BLHS 2015 đã có một bước tiến trong kỹ thuật lập pháp đối với việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Nhà nước và pháp luật

GS Vũ Minh Giang: Quyền dân chủ được cam kết trong bản Hiến pháp đầu tiên

Các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng... đều được quy định trong Hiến pháp 1946.
Nhà nước và pháp luật

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của Luật sư (Bài 2)

02/06/2017 07:12
(Kiemsat.vn) - Trong một số trường hợp ngoại lệ, nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của Luật sư không được áp dụng. Nói cách khác, Luật sư phải cung cấp hoặc có thể cung cấp thông tin bí mật của khách hàng cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. Ốt-xtrây-li-a và Hoa Kỳ là ví dụ.
Nhà nước và pháp luật

Những trường hợp ngoại lệ về nghĩa vụ giữ bí mật của Luật sư (Bài 1)

31/05/2017 10:43
(Kiemsat.vn) - Trong một số trường hợp ngoại lệ, nghĩa vụ giữ bí mật thông tin của Luật sư không được áp dụng. Nói cách khác, Luật sư phải cung cấp hoặc có thể cung cấp thông tin bí mật của khách hàng cho cá nhân, cơ quan có thẩm quyền. Ốt-xtrây-li-a và Hoa Kỳ là ví dụ.
Nhà nước và pháp luật

Quy định mới về thẩm quyền phúc thẩm, giám đốc thẩm của Tòa án

03/05/2017 07:15
(Kiemsat.vn) - Trên cơ sở quy định về thẩm quyền của 04 cấp Tòa án, BLTTHS năm 2015 đã có quy định mới liên quan đến thẩm quyền phúc thẩm, giám đốc thẩm của Tòa án.Đáng chú ý là bổ sung quy định Hội đồng giám đốc thẩm có quyền sửa bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Nhà nước và pháp luật

Quyền công tố của VKSND cấp cao

21/04/2017 07:22
(Kiemsat.vn) – VKSND cấp cao là một cấp kiểm sát mới theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014; được tổ chức theo thẩm quyền xét xử của Tòa án, không phụ thuộc vào phân cấp đơn vị hành chính. Bài viết đề cập đến quyền công tố của VKSND cấp cao.
Nhà nước và pháp luật

Công nhận hiệu lực “công tín” trong giao dịch với người thứ ba ngay tình

21/04/2017 02:47
(Kiemsat.vn) - Lần đầu tiên, BLDS ghi nhận hiệu lực “công tín”. Theo đó, tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình mà người này căn cứ vào việc đăng ký đó thực hiện giao dịch thì giao dịch với người thứ ba không vô hiệu.
Nhà nước và pháp luật

Thủ tục xem xét yêu cầu thi hành án bản án hình sự của Tòa án nước ngoài với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ

17/04/2017 03:49
(Kiemsat.vn) - Trình tự, thủ tục xem xét yêu cầu việc thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ có nhiều điểm mới phù hợp với các hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết.
Nhà nước và pháp luật

Quyền bào chữa của người bị buộc tội theo BLTTHS năm 2015

13/04/2017 09:34
(Kiemsat.vn) - BLTTHS năm 2015 bổ sung người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt cũng có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình; mở rộng diện người bào chữa để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội.
Nhà nước và pháp luật

Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, công khai chứng cứ dân sự

07/04/2017 11:23
(Kiemsat.vn) - BLTTDS năm 2015 đã quy định về thông báo, thành phần, trình tự và biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ. Khác với pháp luật của các nước trên thế giới, phiên họp này được tiến hành cùng với phiên hòa giải.
Nhà nước và pháp luật

Thời hạn giao nộp chứng cứ của đương sự

06/04/2017 01:22
(Kiemsat.vn) - Nghĩa vụ chứng minh của đương sự được hiểu là đương sự phải có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ. BLTTDS năm 2004 thiếu quy định về thời hạn giao nộp, cung cấp chứng cứ đã tạo ra một lỗ hổng pháp luật là đương sự thường trì hoãn việc giao nộp.
Nhà nước và pháp luật

Bảo vệ người tố giác tội phạm và người tham gia tố tụng khác

05/04/2017 10:10
(Kiemsat.vn) - Lần đầu tiên, theo BLTTHS năm 2015, người tố giác tội phạm được quy định là người tham gia tố tụng và có quyền yêu cầu được bảo vệ. Người được bảo vệ còn bao gồm người làm chứng, bị hại, người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại.
Nhà nước và pháp luật

Thời hạn cấp “sổ đỏ” không được quá 15 ngày

27/03/2017 09:52
(Kiemsat.vn) - Từ ngày 03/3/2017, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp “sổ đỏ”, “sổ hồng” và quyền sở hữu với tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng được rút ngắn lại với thời hạn tối đa là 15 ngày.
Nhà nước và pháp luật

Chế tài xử lý hành vi tự ý phát tán thông tin, hình ảnh của người khác

27/03/2017 05:04
(Kiemsat.vn) - Tự ý đăng tải, phát tán thông tin, hình ảnh của người khác khi chưa được sự cho phép của người đó mà xâm phạm lợi ích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của họ là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhà nước và pháp luật

Bổ sung thẩm quyền cho Tòa án trong giải quyết vụ việc lao động

25/03/2017 08:29
(Kiemsat.vn) - BLTTDS năm 2015 đã bổ sung 03 loại tranh chấp, 02 loại yêu cầu về lao động thuộc thẩm qtruyền giải quyết của Tòa án
Nhà nước và pháp luật

Trách nhiệm bồi thường của Tòa án khi áp dụng không đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời

24/03/2017 10:16
(Kiemsat.vn) - Trách nhiệm do áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng được quy định tại Điều 113 BLTTDS năm 2015. Có 04 trường hợp Tòa án phải bồi thường khi áp dụng không đúng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự.
Nhà nước và pháp luật

Những quy định có lợi cho người bị buộc tội trong giai đoạn điều tra theo BLTTHS năm 2015

22/03/2017 11:51
(Kiemsat.vn) – Tác giả trao đổi về những quy định có lợi cho người bị buộc tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự theo BLTTHS năm 2015. Từ đó, có thể giúp các Kiểm sát viên áp dụng pháp luật hiệu quả và hợp lý trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự.
Nhà nước và pháp luật
lên đầu trang