Chỉ áp dụng tình tiết "tái phạm" với bị cáo A

16/11/2018 15:22
(Kiemsat.vn) - A chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội mua bán người theo quy định tại khoản 1 Điều 150 BLHS năm 2015 có mức hình phạt tù từ 05 năm đến 10 năm và áp dụng tình tiết tăng nặng là “tái phạm”.

Tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? 

(Kiemsat.vn) - Theo tác giả việc xác định “tái phạm” chỉ căn cứ vào các điều kiện quy định tại Điều 53 BLHS năm 2015 mà không phụ thuộc vào việc bản án có ghi nhận hay không; việc bản án ghi “tái phạm” chỉ là đánh giá, xác định về nhân thân của bị cáo.
Diễn đàn - Trao đổi

Chậm thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con có phải chịu lãi không?

(Kiemsat.vn) - Trong thực tiễn, không phải lúc nào người có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cũng thực hiện theo đúng quyết định của Tòa án. Vậy, trong trường hợp bố (mẹ) chậm cấp dưỡng thì có phải chịu lãi suất không vẫn còn ý kiến khác nhau.
Diễn đàn - Trao đổi

Cha mẹ của bị cáo chưa thành niên không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm

(Kiemsat.vn) - Nếu bị cáo là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội, khi xét xử thì được miễn án phí (hình sự, dân sự). Nếu bị cáo từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội, khi xét xử vụ án hình sự thì bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự theo quy định tại BLTTDS và Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326.
Diễn đàn - Trao đổi

Vướng mắc trong thi hành án hình sự khi bản án sơ thẩm bị hủy 

(Kiemsat.vn) - Đối với bản án bị tuyên hủy để xét xử lại thì việc thi hành án tù của bị cáo khác áp dụng thủ tục như thế nào và việc chấp hành án của họ có được xem xét trong việc quyết định hình phạt sau này không?
Diễn đàn - Trao đổi

Cha mẹ của bị cáo chưa thành niên có phải chịu án phí dân sự sơ thẩm

25/10/2018 11:25
(Kiemsat.vn) - Trong thực tiễn hiện vẫn còn quan điểm khác nhau về việc cha mẹ của bị cáo từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có phải chịu án phí hay không trong trường hợp bị cáo có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho bị hại.
Diễn đàn - Trao đổi

Có ra quyết định thi hành án với doanh nghiệp bị giải thể không?

18/10/2018 13:36
(Kiemsat.vn) - Trường hợp người phải thi hành án là tổ chức đã bị giải thể, không còn tài sản mà theo quy định của pháp luật nghĩa vụ của họ không được chuyển giao cho tổ chức khác thì xử lý như thế nào? Đình chỉ hay vẫn tiếp tục thi hành án dân sự?
Diễn đàn - Trao đổi

Không áp dụng tình tiết “Xúi giục người chưa phạm tội trong trường hợp người xúi giục là người dưới 18 tuổi”

16/10/2018 17:01
(Kiemsat.vn) - Theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì không bắt buộc phải xác định “có hay không có người dưới 18 tuổi trở lên xúi giục”. Và quy định này đã hàm chứa nội dung sẽ không áp dụng tình tiết “Xúi giục người chưa phạm tội trong trường hợp người xúi giục là người dưới 18 tuổi”.
Diễn đàn - Trao đổi

Trao đổi bài viết: Áp dụng tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” thế nào cho đúng?

15/10/2018 09:41
(Kiemsat.vn) - Tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” là một trong các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 BLHS năm 2015. Nếu các tình tiết đã được BLHS quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.
Diễn đàn - Trao đổi

Áp dụng tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” thế nào cho đúng?

12/10/2018 15:14
(Kiemsat.vn) - Đối với trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi xúi giục người dưới 18 tuổi khác phạm tội còn có quan điểm khác nhau về việc có áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hay không?
Diễn đàn - Trao đổi

Trao đổi bài viết: "Nguyễn Văn M tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?"

10/10/2018 09:18
(Kiemsat.vn) - Đối với trường hợp của Nguyễn Văn M, Viện kiểm sát cần kháng nghị tái thẩm bản án năm 2016 để xét xử lại vụ án đúng với sự thật khách quan.
Diễn đàn - Trao đổi

Xác định Nguyễn Văn M tái phạm hay tái phạm nguy hiểm?

08/10/2018 16:36
(Kiemsat.vn) - Do việc xác nhận kết quả thi hành án sai nên Bản án năm 2016 đã không tuyên bố M tái phạm, dẫn đến khi xử lý vụ án sau có quan điểm không thống nhất về việc nên áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” hay áp dụng tình tiết định khung “tái phạm nguy hiểm” để truy tố, xét xử bị cáo.
Diễn đàn - Trao đổi

Cần xác định giá trị tài sản bị trộm cắp theo giá trị chứng minh được

03/10/2018 09:57
(Kiemsat.vn) - Trong trường hợp có sự khai báo khác nhau giữa bị hại và bị can về giá trị tài sản trộm cắp thì Cơ quan điều tra có thể chứng minh được đến mức độ nào thì chỉ nên xử lý trách nhiệm của T đến mức đó.
Diễn đàn - Trao đổi

Bị hại có nghĩa vụ chứng minh giá trị tài sản bị trộm?

02/10/2018 09:55
(Kiemsat.vn) - Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Người bị buộc tội có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội. Tuy nhiên, trong thực tiễn giải quyết các vụ án thì vấn đề bị hại có nghĩa vụ phải chứng minh về tài sản bị mất trộm không, hiện vẫn còn quan điểm khác nhau.
Diễn đàn - Trao đổi

Ly hôn lần thứ hai, Tòa án vẫn giải quyết việc nuôi con chung

18/09/2018 10:07
(Kiemsat.vn) - Việc Tòa án giao cháu B cho chị C nuôi dưỡng không có giá trị vĩnh viễn. Năm 2014, anh chị đăng ký kết hôn lại thì đã tái thiết lập mối quan hệ vợ chồng giữa T và C, giữa anh chị với con chung là cháu B. Do vậy, khi ly hôn lần 2, Tòa án phải tiếp tục giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc ly hôn của anh T và chị C, trong đó có tranh chấp về quyền nuôi con (khi có yêu cầu).
Diễn đàn - Trao đổi

Tòa án có giải quyết việc nuôi con chung khi vợ chồng ly hôn lần thứ hai?

17/09/2018 08:36
(Kiemsat.vn) - Nếu lần ly hôn thứ nhất Tòa án đã giải quyết giao con cho người vợ/người chồng nuôi dưỡng, sau đó họ đăng ký kết hôn lại và vì nhiều lý do khác nhau họ lại ly hôn thì lần ly hôn thứ hai Tòa án có giải quyết việc nuôi con chung nữa không? Vấn đề này hiện còn quan điểm khác nhau.
Diễn đàn - Trao đổi

Có cần tước giấy phép lái xe trong vụ án vi phạm giao thông đường bộ?

13/09/2018 09:28
(Kiemsat.vn) - Thực tiễn xét xử, đối với các vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, Hội đồng xét xử đều trả lại giấy phép lái xe cho bị cáo. Vậy, việc trả lại giấy phép lái xe này có thực sự hợp lý so với các quy định pháp luật hình sự và hành chính không?
Diễn đàn - Trao đổi

Xe máy gây tai nạn trong vụ án giao thông là vật mang dấu vết tội phạm

12/09/2018 09:50
(Kiemsat.vn) - Việc trả lại phương tiện gây tai nạn cho bị cáo là hợp lý. Tuy nhiên, việc áp dụng khoản 2 Điều 106 của BLTTHS là không có căn cứ. Vì vậy, cần quy định việc xử lý vật chứng đối với vật chứng là “vật mang dấu vết tội phạm”  và “vật có giá trị chứng minh tội phạm, người phạm tội” trong Điều 106 BLTTHS.
Diễn đàn - Trao đổi

Trả lại giá trị tài sản trộm cắp, không áp dụng tình tiết giảm nhẹ là bồi thường thiệt hại

11/09/2018 13:57
(Kiemsat.vn) - Tình tiết cha mẹ của A hoàn trả lại tiền cầm xe cho anh B có thể xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 BLTTHS năm 2015 mà không phải là “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” theo điểm b, khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.
Diễn đàn - Trao đổi

Trả lại giá trị tài sản trộm cắp, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ là bồi thường thiệt hại

10/09/2018 16:23
(Kiemsat.vn) - Nguyễn Văn A đã tác động, đề nghị bố mẹ bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả gián tiếp do hành vi trộm cắp của mình gây ra là đúng theo tinh thần của tình tiết giảm nhẹ theo điểm đ khoản 1 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP.
Diễn đàn - Trao đổi
lên đầu trang