Ngành KSND: Cấm sử dụng mạng Internet vào các hoạt động ngoài chuyên môn

11/01/2018 14:23

(kiemsat.vn)
Ngày 08/1/2018, VKSNDTC ban hành Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ban hành quy định Quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Cấm sử dụng Internet vào các hoạt động ngoài chuyên môn

Theo đó, các hành vi bị cấm khi sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

- Đối với người quản lý mạng Internet, người quản trị mạng Internet, người sử dụng mạng Internet không được thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Công nghệ thông tin và các văn bản pháp luật khác.

- Ngoài các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Công nghệ thông tin và các văn bản pháp luật khác, người quản trị mạng Internet, người sử dụng mạng Internet không được thực hiện các hành vi sau: Soạn thảo, lưu trữ các tập tin thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân do Nhà nước quy định trên các thiết bị kết nối mạng Internet, trên mạng Internet; tự ý cài đặt, sử dụng phần mềm tự động kết nối mạng Internet để trao đổi thông tin; sử dụng hoặc hướng dẫn người khác sử dụng công cụ, phần mềm để truy cập trái phép các Website do cơ quan có thẩm quyền cấm truy cập; sử dụng quyền quản trị để truy cập trái phép dữ liệu của người sử dụng khi chưa được sự đồng ý của người đó hoặc người có thẩm quyền; tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi rút, phần mềm gây hại trên mạng Internet; sử dụng mạng Internet vào các hoạt động ngoài chuyên môn, nghiệp vụ; đấu nối thêm các thiết bị mạng vào hệ thống mạng của cơ quan khi chưa được sự đồng ý của người quản lý.

Ảnh minh họa

Trách nhiệm của người sử dụng mạng Internet

Người sử dụng mạng Internet chỉ sử dụng vào các ứng dụng, phần mềm nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân hoặc tra cứu, trao đổi thông tin liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Trường hợp có sự thay đổi máy tính, vị trí làm việc, công tác chuyên môn, người sử dụng phải thông báo với người quản trị mạng Internet để bàn giao tài khoản truy cập mạng Internet đã sử dụng và cấp tài khoản truy cập mới.

Tổ chức, cá nhân đến làm việc tại cơ quan, đơn vị thuộc ngành Kiểm sát nhân dân có nhu cầu sử dụng mạng Internet phải đề xuất với người quản lý mạng Internet để được cấp tài khoản sử dụng tạm thời.


Xem toàn bộ Quy định tại đây

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang