Năm 2018: Đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về kỹ năng kiểm sát

06/03/2018 14:08

(kiemsat.vn)
Ngày 28/02/2018, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát năm 2018. Điểm đáng chú ý của Kế hoạch năm nay là tiếp tục giới thiệu những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, các Kiểm sát viên có kinh nghiệm làm giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

Theo đó, đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát gồm: công chức, viên chức trong biên chế, đã có bằng cử nhân luật và đã được công nhận hết thời gian tập sự. Đồng thời, những công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ phải đang thực hiện hoặc dự kiến điều động thực hiện nhiệm vụ ở khâu công tác đó. Không cử một người đi học nhiều lớp trong một năm.

Hướng dẫn phân công nhiệm vụ cho các đơn vị: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu hai đơn vị trên cần ra soát, hoàn thiện hệ thống giáo trình giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm phù hợp với những quy định mới cùa pháp luật để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập.

Lớp bồi dưỡng Kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa Hình sự sơ thẩm cho Kiểm sát viên của VKSND TP.Hà Nội

Cần đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng về: Kỹ năng kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường có tử thi trong các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, hiện trường cháy nổ; Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên; Kỹ năng chuyên sâu về chiến thuật điều tra, hỏi cung, lẩy lời khai và tâm lý học điều tra tội phạm. Theo đó. trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao nghiên cứu, biên soạn chương trình bồi dưỡng trình Hội đồng thẩm định VKSND tối cao theo quy định.

Thời gian bồi dưỡng là 01 tuần/01 lớp, tại các cơ sở đào tạo của Ngành; khuyến khích VKSND địa phương phối hợp với các cơ sở đào tạo của Ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng tại chỗ hoặc theo cụm. Đối tượng bồi dưỡng là Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp của VKSND 4 cấp (trừ Lãnh đạo VKSND cấp tỉnh và tương đương).

Về việc cử giảng viên đi thỉnh giảng: Các đơn vị trong Ngành cần tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức của đơn vị là giảng viên thỉnh giảng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo của Ngành. Đồng thời, tiếp tục giới thiệu những công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, khả năng giảng dạy, nhất là những Kiểm sát viên có kinh nghiệm để làm giảng viên thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo của Ngành.

Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cần thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, của Ngành và theo mục 3 Hướng dẫn số 19/HD-VKSTC ngày 12/02/2018 của VKSND tối cao về việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Xem chi tiết Kế hoạch Hướng dẫn tại đây.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang