Không phải là Trạm y tế xã, Trung tâm y tế thị xã N mới là bị đơn

08/01/2018 09:02

(kiemsat.vn)
Tác giả đồng tình với quan điểm thứ hai, bị đơn phải là Trung tâm y tế thị xã N, không phải là Trạm y tế xã T.

Ảnh minh họa

Quan điểm thứ nhất cho rằng Y sĩ T ở Trạm y tế xã T, thị xã N đã có lỗi trong việc làm gẫy cây kim châm cứu ở mặt sau cẳng chân dưới bên phải của ông H. Việc ông H khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe là có căn cứ pháp luật. Do đó, phải xác định Trạm y tế xã T là bị đơn trong vụ án.

Tôi không đồng tình với quan điểm này, bởi lẽ, theo khoản 1 và khoản 2 Nghị định 117 quy định người làm việc tại Trạm Y tế xã là viên chức; số lượng người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc của Trung tâm Y tế huyện được xác định theo vị trí việc làm trên cơ sở khối lượng công việc phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương theo vùng miền. Do đó, y sĩ T làm việc tại Trạm y tế xã T nhưng không phải là viên chức của Trạm y tế xã T mà là viên chức của Trung tâm y tế thị xã N.

Đồng thời, theo Khoản 1, Điều 2 Nghị định 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định tổ chức Y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm Y tế xã) là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế huyện), được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã).

Mặt khác, theo Điều 74 BLDS năm 2015 quy định một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này; Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ y tế quy định trạm y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm y tế huyện.

Như vậy, Trạm y tế xã chỉ là đơn vị trực thuộc của Trung tâm y tế huyện, mặc dù có trụ sở và có con dấu để giao dịch nhưng không có tài khoản riêng mà thuộc tài khoản của Trung tâm y tế huyện. Ở đây, Trung tâm y tế thị xã N mới là pháp nhân đại diện tham gia giải quyết quan hệ dân sự trong vụ án này.

Bởi lẽ, Trung tâm y tế thị xã N là pháp nhân, còn Trạm y tế xã T chỉ là đơn vị trực thuộc của Trung tâm y tế thị xã N. Y sĩ T làm việc tại Trạm y tế xã T thuộc biên chế chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm y tế thị xã N. Y sĩ T là người trực tiếp điều trị cho ông H và nguyên nhân xảy ra tai biến là do y sĩ T có sai sót trong chuyên môn kỹ thuật nên trách nhiệm bồi thường thiệt hại là của Trung tâm y tế thị xã N.

Sau khi bồi thường, Trung tâm y tế thị xã N có quyền yêu cầu y sĩ T là người gây ra thiệt hại phải hoàn trả theo quy định tại Điều 597 BLDS. Điều 597 BLDS quy định “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao; nếu pháp nhân đã bồi thường thiệt hại thì có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật”.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang