Giải thế 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh nếu không thực hiện cổ phần hoá

14/12/2016 02:50

(kiemsat.vn)
– Trong nỗ lực cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần, mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo giải thế 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh nếu không thực hiện cổ phần hoá.

Chủ trương, phương pháp tiến hành chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần của Chính phủ đã thể hiện rõ theo Quyết định 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một nỗ lực lớn để giảm chi ngân sách nhà nước bên cạnh các biện pháp đã tiến hành trước đây như tinh giảm biên chế, tiết kiệm chi tiêu ngân sách…

Ngày 12/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần gồm: Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Sản xuất giống thủy sản, Đoàn Khảo sát thiết kế lâm nghiệp Quảng Ninh; Trung tâm Tư vấn và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng nông nghiệp.

 

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh phải chuyển đổi 3 đơn vị trực thuộc

Chuyển sang hình thức giải thể đối với đơn vị không thực hiện cổ phần hóa được. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên và triển khai các công việc liên quan theo quy định hiện hành, chịu trách nhiệm và đảm bảo thực hiện hiệu quả./.

Sơn Tùng

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang