Đoàn công tác BCĐTW về phòng chống tham nhũng công bố kết luận kiểm tra giám sát tại Trà Vinh

13/09/2017 01:57

(kiemsat.vn)
Ngày 11/9/2017 Đoàn công tác số 6 - Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao làm trưởng đoàn công bố kết quả kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội  quan tâm tại tỉnh Trà Vinh.

Dự thảo kết luận kiểm tra sau hơn một tháng làm việc cho thấy trong hơn 6 năm qua (2011-2017), công tác phòng chống tham nhũng được Tỉnh ủy Trà Vinh quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai tương đối hiệu quả. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy đối với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm về kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt Ban Nội chính đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính và các cơ quan liên quan giúp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo được hiệu quả và tính thống nhất cao trong việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu

Tuy nhiên qua kiểm tra đoàn công tác cũng phát hiện những thiếu sót tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan như Ban nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, Tòa án cũng như các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đoàn công tác đề nghị các cơ quan này cần tham mưu tốt hơn để giúp Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục sai phạm thiếu sót nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương, đáp ứng yêu cầu về phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Đại diện Đoàn kiểm tra công bố dự thảo kết luận

Đoàn công tác đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng các kiến nghị đối với các cơ quan chức năng có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng như kiến nghị Quốc hội có những điều chỉnh về pháp luật Phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung vào bổ sung các quy định nhằm kiểm soát quyền lực của người có chức vụ quyền hạn; giao cho cơ quan chức năng có liên quan sớm xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý nghiêm mọi hành vi có biểu hiện trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; giao Ban cán sự Đảng các cơ quan tư pháp Trung ương đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn, bổ nhiệm các chức danh tư pháp đủ tiêu chuẩn theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị về cải cách tư pháp.

Đồng chí Trần Trí Dũng – Bí thư tỉnh ủy phát biểu

Đối với Tỉnh ủy Trà Vinh, đoàn công tác đề nghị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như thực hiện nghiêm chủ trương của Bộ chính trị và Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy trong việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án tham nhũng.

Các thành viên Đoàn công tác

Đoàn công tác yêu cầu Tỉnh ủy chỉ đạo Thanh tra và các cơ quan nội chính tỉnh Trà Vinh sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tích cực tham mưu, kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, kiểm điểm trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng cũng như phối hợp khai thác thông tin tài sản trong bản kê tài sản của người phạm tội nhằm kê biên tránh tẩu tán tài sản  ngay từ khi khởi tố vụ án…

Đại diện ban ngành tỉnh Trà Vinh

Sau khi dự thảo kết luận kiểm tra giám sát được công bố, Tỉnh ủy Trà Vinh đã có báo cáo tiếp thu giải trình một số nội dung quan trọng làm cơ sở để đoàn công tác hoàn chỉnh kết luận chính thức, trình Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xem xét đánh giá.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo kế hoạch, đoàn công tác số 6 – Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiếp tục công bố kết quả kiểm tra giám sát tại tỉnh Sóc Trăng vào ngày 12/9. Trước đó ngày 08/9/2017, đoàn công tác đã công bố kết quả kiểm tra giám sát tại tỉnh Ninh Thuận.

Việt An

ảnh Chí Tâm

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang