Điều kiện để nghỉ việc dưỡng thai được hưởng chế độ thai sản

21/03/2017 10:53

Tôi đã đóng BHXH được 2 năm rồi. Hiện tại tôi đang có thai, sức khỏe không đủ để đi làm nên xin nghỉ việc để dưỡng thai. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Tôi dự sinh vào tháng 9/2017.

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Đối với người lao động nữ mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai(nghỉ thai sản sớm) theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền hoặc thôi việc, chấm dứt hợp động lao động sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

      a) Lao động nữ mang thai;

      b) Lao động nữ sinh con;

      c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

      d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

      đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

      e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

   2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

  4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Trường hợp của bạn đã đóng BHXH được 2 năm (trên 12 tháng), nên theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 31, nếu bạn nghỉ việc để dưỡng thai hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con bạn đã đóng BHXH được tối thiểu 3 tháng.

Cụ thể, theo dự sinh của bạn, nếu bạn sinh con vào tháng 9/2017 thì tính trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con từ tháng 9/2016 đến hết tháng 8/2017, bạn phải đóng BHXH tối thiểu 3 tháng mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Ngọc Nga

Chế độ thai sản mới nhất cho phụ nữ sinh con năm 2017

Không phải chỉ đến khi sinh con mà ngày từ khi mang bầu, chế độ thai sản đã bắt đầu có hiệu lực.

Áp dụng chế độ thai sản mới năm 2017 đừng bỏ qua chi tiết quan trọng này kẻo mất quyền lợi được hưởng

Mức trợ cấp thai sản: Bằng 100% bình quân tiền lương hàng tháng của 6 tháng liền kề trước khi sinh + 2 tháng lương tối thiểu chung
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang