Cơ quan điều tra VKSND tối cao: Năm 2018, nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra theo thẩm quyền mới

11/01/2018 09:28

(kiemsat.vn)
Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp đột phá trong công tác chuyên môn, năm 2017, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Đó là kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác năm 2018 của Cơ quan Điều tra VKSND tối cao diễn ra chiều ngày 10/01/2017, tại trụ sở VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2017, Cơ quan Điều tra VKSND tối cao đã có những đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành, áp dụng nhiều giải pháp đột phá trong công tác chuyên môn và đạt được những kết quả nổi bật như: Tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm tăng 2,04%; tỷ lệ phát hiện, thu thập, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm tăng 6,1%; đã kết thúc điều tra, xác minh đối với tố giác, tin báo về tội phạm tăng so với cùng kỳ năm ngoái;  ban hành kiến nghị xử lý và phòng ngừa vi phạm, tội phạm tăng 9,8% ; chú trọng kiến nghị tổng hợp. Công tác khởi tố, điều tra đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp cán bộ tư pháp vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị đã được kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực, bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý và Điều tra viên theo yêu cầu của các đạo luật mới về tư pháp.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đề ra mục tiêu năm 2018 là: “Nâng cao số lượng, chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra theo thẩm quyền mới ”. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiêm vụ trọng tâm như tăng cường phối hợp với các ngành, cơ quan điều tra, cơ quan khác có liên quan để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phục vụ điều tra; tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế tạo khung pháp lý cho tổ chức hoạt động nghiệp vụ của đơn vị; nâng cao chất lương đào tạo đôi ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ còn trẻ..

 Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong trao các quyết định bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên sơ cấp tại Hội nghị

Ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt được trong năm 2017, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong chỉ đạo đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Bám sát và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện chức năng nhiệm vụ; đổi mới kỹ thuật thu thập, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài ngành trong việc phát hiện, điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy và các chức danh tư pháp; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thống nhất các đạo luật về tư pháp và hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Ngoài ra, trong năm qua đơn vị đã tập trung xây dựng thể chế, nghiên cứu làm rõ về thẩm quyền điều tra và đổi mới phương pháp điều tra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến, camera giám sát toàn hệ thống Cơ quan điều tra, xây dựng Trang thông tin điện tử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. 

Các phòng thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao Ký kết giao ước thi đua năm 2018 

Cũng tại Hội nghị, các phòng thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 để cùng nhau phối hợp, đoàn kết khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang