Có được chuyển nhượng tên miền internet?

08/08/2017 04:07

Trước đây, tôi có đăng ký được các tên miền internet đẹp và vẫn duy trì sử dụng. Gần đây, tôi có nghe nói là pháp luật đã cho phép chuyển nhượng tên miền. Vậy, xin cho biết những tên miền nào được phép chuyển nhượng và thủ tục chuyển nhượng tên miền được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet và Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá thì Tên miền được phép chuyển nhượng quyền sử dụng là các tên miền quốc gia Việt Nam có đuôi “.vn” được cấp không thông qua đấu giá.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Còn các tên miền của các quốc gia khác được điều chỉnh theo quy định của pháp luật quốc gia đó và quy định của nhà đăng ký tên miền.

Thủ tục chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam được cấp không thông qua đấu giá được thực hiện như sau:

Bước 1:

Các Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng kiểm tra tên miền có được phép chuyển nhượng hay không. Bao gồm các điều kiện:  Điều kiện về tên miền chuyển nhượng; và điều kiện về bên nhận chuyển nhượng.

Sau đó, các Bên thực hiện lập hồ sơ theo quy định Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

– Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền internet;

(Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT)

Bước 2: Sau khi đã hoàn thành việc lập hồ sơ, thì người chuyển nhượng tiến hành nộp hồ sơ.

Bên chuyển nhượng chọn chọn một trong hai cách nộp hồ sơ sau:

– Nộp trực tiếp tại cơ sở của Nhà đăng ký  tại địa chỉ “nhadangky.vn”;

– Gửi Hồ sơ đến nhà đăng ký qua đường bưu chính;

(Điều 3 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT)

Bước 3: Nhà đăng ký tên miền sẽ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng trong vòng 5 ngày.

Bước 4: Sau khi hồ sơ đã hợp lệ, bên chuyển nhượng phải đi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với bên chuyển nhượng.

Bước 5: Sau khi nghĩa vụ thuế được hoàn thành, các bên cùng nhà đăng ký thực hiện việc đăng ký tên miền nhận chuyển nhượng.

Việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại tên miền được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT

Bước 6: Kế tiếp, nhà đăng ký sẽ phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) để thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng

Bước 7: Cuối cùng, nhà đăng ký thông báo bên chuyển nhượng đã hoàn toàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền cho người nhận chuyển nhượng.

Ls. Lê Ngọc Sơn

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang