Bổ sung quy định bắt buộc bị can chữa bệnh trong giai đoạn điều tra

07/01/2017 07:02

(kiemsat.vn)
Để đảm bảo sự tương thích với giai đoạn truy tố và giai đoạn xét xử, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã bổ sung một điều luật mới (Điều 449) về áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra .

Khoản 1 Điều 449 BLTTHS năm 2015 quy định, khi Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần mà kết quả giám định xác định bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì Cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng kết luận giám định cho Viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, quyết định.

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan điều tra cùng kết luận giám định, Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn cứ để quyết định.

Trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can (khoản 2 Điều 449)./.

Kỳ Sơn

Xem thêm >>>>

Tổng thuật hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra VKSNDTC

Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2017

Đảng bộ VKSNDTC quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Bổ sung quy định bắt buộc bị can chữa bệnh trong giai đoạn điều tra

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang