Bản tin Kiểm sát ngày 14/3

14/03/2018 21:46

(kiemsat.vn)
VKSND tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I; VKSND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành là những nội dung đáng chú ý của bản tin ngày hôm nay.

* VKSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I

Ngày 12/03, VKSND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I năm 2018. Đồng chí Lê Minh Long, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát quý I/2018 và đã tập trung thảo luận về một số vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong quý 1, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo Viện về công tác tổ chức cán bộ, tài chính, thanh tra, kiểm tra… theo kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Kiểm sát Cao Bằng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Long yêu cầu các đơn vị bám sát Kế hoạch, Chương trình công tác, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác nghiệp vụ đã đề ra, đặc biệt là những nội dung đột phá các đơn vị đã xác định; chú trọng công tác đào tạo tại chỗ cho các cán bộ, Kiểm sát viên để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa VKSND và TAND trong việc tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; tham mưu đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, thi đua – khen thưởng và công tác tài chính – kế toán nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2018.

Trước khi kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Lương Bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt Hội đồng thi đua, khen thưởng, phát động Đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 43 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/04/2018) trong thời gian từ ngày 01/3/2018 đến ngày 31/5/2018.

 Đồng chí Hoàng Lương Bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát động phong trào thi đua

Thúy Loan

VKSND tỉnh Cao Bằng

* VKSND tỉnh Lạng Sơn giao ban công tác quý I/2018

Hôm qua (13/3), VKSND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I/2018. Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị.  

Đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo, công tác quý I/2018 của Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được những kết quả tích cực: Các đơn vị đã bám sát chỉ thị công tác, các hướng dẫn nghiệp vụ của VKSNDTC, Nghị quyết cấp Ủy Đảng, HĐND cùng cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị; chủ động trong việc triển khai áp dụng các quy định mới của pháp luật khi các Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các đạo luật khác có liên quan. Trong lĩnh vực hình sự, đã yêu cầu xác minh tin báo, tố giác về tội phạm đạt 97,81%; yêu cầu điều tra đạt 99,6%; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành được giải quyết kịp thời...

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết 05 năm hoạt động của Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Lạng Sơn và 23 ý kiến thảo luận về kết quả công tác quý, phản ánh những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng thời các phòng nghiệp vụ cũng đã có những ý kiến giải đáp những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị.   

Kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng Hồ Thị Lan Anh chỉ đạo các đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác; đảm bảo 100% tin báo, tố giác tội phạm có yêu cầu xác minh, 100% vụ án mới khởi tố được đề ra yêu cầu điều tra; nâng cao chất lượng giải quyết án, quản lý chặt chẽ việc đình chỉ, tạm đình chỉ, hạn chế việc trả hồ sơ do có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên. Quan tâm công tác kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; thực hiện tốt các khâu công tác đột phá mà các đơn vị đã xác định; bám sát các Luật, các Thông tư hướng dẫn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đặc biệt là thực hiện việc lập lịch công việc và quản lý công tác; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

          Kim Thoa

VKSND tỉnh Lạng Sơn

 

* VKSND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban liên ngành

Ngày 12/3, Liên ngành VKSND - Công an - TAND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công tác phối hợp liên ngành 06 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì Hội nghị.

Đại biểu tham gia Hội nghị tại các điểm cầu 

Trong 6 tháng cuối năm 2017, các cơ quan tố tụng hai cấp tỉnh Quảng Ngãi đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác xử lý tin tội phạm, điều tra - truy tố - xét xử các vụ án hình sự. Hoạt động tiến hành tố tụng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có nhiều chuyển biến, hiệu quả; công tác điều tra, truy tố, xét xử trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao.

Tại Hội nghị đã có 14 ý kiến tham gia, thống nhất và đánh giá cao công tác phối hợp của 3 ngành, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời cũng chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc để kịp thời khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo hướng dẫn xử lý án tạm đình chỉ; dự thảo sửa đổi quy chế Liên ngành 945/2015; các đại biểu đã cơ bản nhất.

Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh kết luận Hội nghị

Thay mặt đồng chủ trì, đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Viện trưởng VKSND tỉnh đã kết luận: Lãnh đạo các đơn vị kịp thời chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt ở hai cấp các đạo luật mới về tư pháp đã có hiệu lực thi hành, và các Thông tư mới ban hành, hướng dẫn; ba ngành tiếp tục rà soát những vướng mắc về áp dụng pháp luật để VKSND tỉnh tổng hợp gửi VKSND cấp trên xin ý kiến UBTV Quốc hội; hằng tháng tổ chức họp có sự tham dự của lãnh đạo ba ngành thời gian đầu tháng; hoàn chỉnh sửa đổi quy chế 945/2015 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành và công tác phối hợp Liên ngành phù hợp với những quy định mới của Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành; giải quyết dứt điểm án tạm đình chỉ tồn đọng trên địa bàn tỉnh theo đúng kế hoạch đã thống nhất.

Công Thành - Văn Luân

VKSND tỉnh Quảng Ngãi

* VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức thi ứng dụng công nghệ thông tin

Vừa qua, VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Tiền Giang với hình thức trực tuyến, gồm các nội dung: việc sử dụng, khai thác các phần mềm thống kê, quản lý án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, quản lý nhân sự; văn phòng điện tử của ngành Kiểm sát Tiền Giang; kỷ năng soạn thảo văn bản; hộp thư điện tử; tìm kiếm văn bản pháp luật…

Đây là Cuộc thi lần II với 154 thí sinh tham gia gồm: Chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS cấp huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VKS cấp tỉnh chưa tham gia và thi nhưng chưa đạt yêu cầu (50/100 điểm) trong cuộc thi lần I.

Ban chấm thi cuộc thi Ứng dụng CNTT ngành Kiểm sát Tiền Giang năm 2018 

Kết quả các kỳ thi thấy rằng chủ trương tổ chức thi ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh Tiền Giang là đúng đắn, đã tạo ra không khí tự học tập, rèn luyện kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin sôi động trong toàn Ngành. 

Hồ Bảo Định

VKSND tỉnh Tiền Giang

* Yên Bái: Chi đoàn VKSND huyện Lục Yên tham gia Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Hòa chung không khí của Tháng Thanh niên trên cả nước, vừa qua, Chi đoàn VKSND huyện Lục Yên tham gia Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước” tại Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên do Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Sau buổi lễ khởi động Tháng Thanh niên, các thành viên trong chi đoàn cùng với các đoàn viên thanh niên của khối hành chính sự nghiệp huyện Lục Yên đã tham gia vào hoạt động hỗ trợ thanh niên nghèo trồng rừng phát triển kinh tế tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, phát huy được tinh thần dấn thân, không ngại khó, không ngại khổ của thanh niên và cũng là cơ hội để các thành viên trong chi đoàn giao lưu, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với các chi đoàn khác trong khối.

Một số hình ảnh của buổi Lễ

Hà Thị Thu Phương

 VKSND huyện Lục Yên

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang